Cymharu Ffynonellau: Ymarferiad 2

Cysylltu Mudiad y Siartwyr â Phrotestiadau’r Cyfnod Modern

Rhan o fod yn hanesydd yw meddwl yn feirniadol am ffynonellau, a’u cymharu â’i gilydd. Allwch chi ddim cael darlun cyflawn o un ffynhonnell! 

 

 

Dyma ddetholiad o adroddiadau ar y Terfysgoedd yn Llundain yn 2011. Darllenwch yr adroddiadau’n feirniadol – holwch eich hun ynghylch pwy sydd wedi eu hysgrifennu, beth mae’r newyddiadurwyr am i chi feddwl wrth ddarllen yr adroddiad, a pha fath o ddelweddau maen nhw’n eu defnyddio i gyfleu eu pwyntiau. DARLLENWCH YR ADRODDIADAU PAPUR NEWYDD EU HUNAIN YN UNIG. 

 

 

I gael mwy o gyd-destun Mudiad y Siartwyr a llinell amser ar gyfer y protestiadau, cliciwch ar y ddolen hon: BBC REPORT > CHARTISM

Bu newyddion y BBC yn adrodd am derfysgoedd Llundain yn 2011. Maen nhw i fod yn ddiduedd, ond allwch chi weld gogwydd? Beth maen nhw’n ei ddweud? Gwnewch nodiadau ar y pethau allweddol sydd yn adroddiad y BBC.

Papur newydd AMERICANAIDD yw hwn. Ydyn nhw’n ddiduedd, neu allwch chi weld gogwydd? Beth maen nhw’n ei ddweud? Gwnewch nodiadau ar y pethau allweddol sydd yn yr adroddiad. Beth yw ongl yr adroddiad? Beth maen nhw’n ymddiddori mewn sôn amdano?

Mae The Guardian yn bapur newydd Asgell Chwith. Allwch chi weld gogwydd? Beth maen nhw’n ei ddweud? Gwnewch nodiadau ar y pethau allweddol sydd yn yr adroddiad. Pwy maen nhw wedi dewis cynnal cyfweliad â nhw? Ydych chi’n meddwl bod hon yn enghraifft gynrychioliadol o’r HOLL derfysgwyr?