1/5

CROESO

​WELCOME

PAM ASTUDIO HANES?
WHAT INTERESTS ME? 
BETH O DDIDDORDEB I MI?

MY LOCAL AREA

FY ARDAL LEOL

INTERVIEWS

CYFWELIADAU

I want to find out more about my local area and what makes it special. There's such a lot of hidden history that makes my area the way it is today...

Rwyf eisiau gwybod mwy am fy ardal leol, a pham ei fod yn arbennig. Mae gan fy ardal lawer o hanes cudd! Rwyf am gael gwybod mwy. Beth sy'n gwneud fy ardal fel y mae heddiw?

I'm really interested in interviewing people and finding out what they have to say. I like listening to different opinions and hearing people's stories.

Mae gen i ddiddordeb mewn gyfweld pobl i gael gwybod beth sydd ganddynt i'w ddweud. Rwy'n hoffi gwrando ar safbwyntiau gwahanol ac yr wyf yn hoffi clywed straeon pobl.

CURRENT ISSUES

MATERION CYFREDOL

I'm really interested in current affairs and how they affect me, my family, my area, my country and my world. I want to find out how lessons from the past can be applied to today's problems. 

Mae gen i ddiddordeb mawr mewn materion cyfoes, a sut maent yn effeithio mi a fy nheulu a ffrindiau, fy ardal leol ac mae fy byd. Rwyf am ddysgu sut gwersi hanes helpu gyda phroblemau heddiw.

USING SOURCES

DEFNYDDIO FFYNONELLAU

I want to find out what my local library or archive has - there's so much information there that very few people have ever seen, and I'd like to learn more.

Rwyf eisiau gwybod beth sydd yn fy llyfrgell leol neu archif - mae cymaint o wybodaeth yno ac nid yw llawer o bobl wedi gweld. Hoffwn wybod mwy.