DEWIS CWESTIYNAU YMCHWIL

BETH SY’N CREU CWESTIWN DA?

Beth sy’n creu cwestiwn ymchwil da? Byddwch am i’ch cwestiwn fod:

 

1. Â FFOCWS

 

2. YN DDIDDOROL

 

3. Â CHYSYLLTIAD Â MATERION CYFOES

 

4. YN RHYWBETH Y GALLWCH YMCHWILIO IDDO’N HWYLUS

 

Gwyliwch y fideos i gael syniad o beth fyddai’n gwestiwn da neu’n gwestiwn gwael yn achos eich pwnc. Yna lawrlwythwch y taflenni gwaith isod.

TAFLENNI GWAITH

CYNLLUNIO

GWYBODAETH

ADNODDAU BAGLORIAETH CYMRU