Ydych chi’n chwilio am Ffynonellau? Rhowch gynnig ar ein Hadnoddau Ymchwil!

Tudalen Scoop.It

Ewch i dudalen Adnoddau Hanes Bagloriaeth Cymru ar Scoop.It, lle cewch amrywiaeth o adnoddau ar-lein sy’n cwmpasu gwahanol rannau o’r cwricwlwm hanes. Gallwch chi chwilio ar y dudalen am y pwnc sydd o ddiddordeb i chi, a dilyn ein dolenni i wella eich gwybodaeth gefndir. Nid yw safle Adnoddau Hanes Bagloriaeth Cymru yn gyfrifol am gynnwys allanol. 

Llyfrgelloedd Cymru

Beth os bydd angen i chi fynd i’r llyfrgell? Wyddech chi fod llyfrgelloedd yn cynnwys llawer o adnoddau hanes hefyd – nid dim ond gwerslyfrau hanes? Os bydd angen i chi edrych ar bapurau newydd, nid yr archifau yw’r unig le i chwilio. Mae llyfrgelloedd yn cadw papurau newydd hefyd – felly os ydych chi am gymharu hanesion newyddion modern a gweld sut mae gwahanol bapurau a chylchgronau’n trafod yr un pwnc, gallwch fynd i’ch llyfrgell a gweld beth sydd yno. Os ydych chi’n cymharu adroddiadau newyddion modern â storïau newyddion hanesyddol, bydd angen hefyd i chi fynd i’ch archif agosaf i weld y storïau newyddion hŷn – anfonwch e-bost i’ch archif leol neu chwiliwch trwy ArchivesWales.org! 

Mae gan WelshLibraries.org lwyth o wybodaeth ac adnoddau gwych i’ch helpu i fanteisio i’r eithaf ar eich llyfrgell. Cofiwch: allwch chi ddim gwneud eich holl waith ymchwil ar-lein!

Archifau Cymru

Os bydd angen i chi wneud peth gwaith ymchwil ac edrych ar ddogfennau – efallai byddwch chi am ddod o hyd i erthyglau hynafol mewn papur newyddion neu ddefnyddio cofnodion teulu sydd heb fod ar-lein – gallwch holi a oes gan eich archif neu eich swyddfa gofnodion leol yr wybodaeth angenrheidiol. Mewn archif y mae llawer o fathau gwahanol o ddogfennau hanesyddol yn cael eu storio, ac mae gan bob rhanbarth ei archif ei hun yn llawn hanes lleol. Archifau Cymru yw’r wefan sy’n eich cysylltu â holl archifau Cymru, ac yn rhoi manylion i chi am brosiectau ledled Cymru a allai fod o ddefnydd i chi.  

 

Bydd clicio ar y tab "Defnyddio Archifau" ar y dudalen gartref yn rhoi llawer o gyngor i chi ynghylch sut mae defnyddio archifau, a chyngor i athrawon yn ogystal â myfyrwyr. Mae archifau’n adnodd pwysig iawn, a phan ddewch chi o hyd i’ch un chi, gallwch anfon neges e-bost atyn nhw gyda’ch cwestiynau.

 

Byddwch yn gwrtais wrth e-bostio: dechreuwch â chyfarchiad "Annwyl...." bob amser (rhowch enw’r archifau os nad ydych chi’n gwybod pwy fydd yn darllen yr e-bost!) a chyflwynwch eich hun (dim ond eich enw, eich ysgol, a’r ffaith eich bod yn fyfyriwr Bagloriaeth Cymru). Esboniwch beth yw eich prosiect, ac yna gofynnwch unrhyw gwestiynau sydd gennych: oes ganddyn nhw unrhyw wybodaeth am eich testun? Pa fath o wybodaeth, a sut gallwch chi gael mynediad iddi? Beth yw oriau agor yr archif, a’r rheolau os dewch chi ar ymweliad? Oes angen i chi ddod â phrawf adnabod gyda chi? Oes angen i chi dalu am Gerdyn Darllenydd (fel cerdyn llyfrgell)?

Amgueddfa Cymru

Teulu o saith amgueddfa ledled Cymru yw Amgueddfa Cymru –Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd; Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru; Amgueddfa Genedlaethol y Glannau; Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru; Amgueddfa Lechi Cymru; Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru ac Amgueddfa Wlân Cymru.

Ewch yma i gynllunio eich ymweliadau a darganfod pa adnoddau gallan nhw eu cynnig i fyfyrwyr ac athrawon!

Please reload

Casgliad y Werin Cymru

Rydyn ni’n gwarchod ac yn dathlu cyfoeth hanes Cymru drwy gasglu profiadau’r bobl oedd yno – chi! Archwiliwch filoedd o eitemau wedi'u huwchlwytho gan unigolion a grwpiau.